Vaše koristi

Životna sredina

-1-

Transport uz manje zagađenja više nije izbor. Tokom više od 100 godina, kompanija Michelin koristi inovacije u proizvodima kako bi savladala održivi razvoj uz smanjenje uticaja na živornu sredinu1 u svojim evropskim fabrikama koje nose certifikat ISO 14001.

 Michelin vam nudi proizvode koji troše manje sirovina, kao što su obnovljene gume Michelin Remix2.

1: Kompanija Michelin je smanjila uticaj svojih postrojenja na životnu sredinu za 33% tokom 6 godina (izvor: Izveštaj o akivnostima održivog razvoja za 2011. godinu).
2: Michelin Remix štede 50 kg sirovina, što je prosečna težina odloženog karakasa.