Usluge

Michelin Tire Care

-1-
Michelin Tire Care Olakšajte upravljanje pneumaticima zahvaljujući alatkama za digitalno dijagnostikovanje

Merenje dubine gume i pritiska za 5 minuta preko pametnog telefona i blutut merača.

Integrisano upravljanje aktivnostima radionice zahvaljujući izveštajima na internetu.

IZVRŠITI INSPEKCIJU

Za samo 5 minuta, Vaša radionica vrši inspekciju vozila, pritiska, habanja i izgleda pneumatika bilo koje marke, odnosno 2 X brže.

REAGOVATI

Vaša radionica može brže da obavi intervenciju na datom vozilu zahvaljujući sistemu koji ukazuje na postupke koje treba obaviti.

PREDUPREDITI

Zahvaljujući izveštajima koji se mogu personalizovati, Vaša radionica može da predupredi buduće radove kao što je ponovno postizanje pritiska, ponovno nanošenje brazdi, vraćanje na naplatak, zamena... kao i da predvidi potrebe za novim i zakrpljenim pneumaticima.

UPRAVLJATI

Raspolažete najvažnijim podacima za optimalno korišćenje budžeta i upravljanje lagerom pneumatika.

šlepovanje manje na svakih 1 000 000 km

od spasene gume

manje utrošenog goriva

2 OPCIJE za preciznost i jednostavnost

Precizno upravljanje zalihama guma putem RFID-a

Brža kontrola pritiska putem TPMS-a