Saveti

Vodič za bezbednost

-1-

Funkcije pneumatika

Povezani rizici

Podnošenje opterećenja Definisano karakteristikama
vozila: opterećenje osovine
Pneumatik dimenzija koje ne odgovaraju opterećenju će se zagrejati. To može dovesti do brzog oštećenja pneumatika tokom vožnje i naglog pucanja pneumatika. Kontakt sa podlogom neće biti optimalan, što negativno utiče na ponašanje i prianjanje: upravljanje, funkciju motora i kočenje. Može doći do ugrožavanja obnove gume. Radni vek će se smanjiti.
Podnošenje brzine Definisano karakteristikama:
maksimalna brzina vozila
Pneumatik dimenzija koje ne odgovaraju opterećenju će se zagrejati. To može dovesti do brzog oštećenja pneumatika tokom vožnje i naglog pucanja pneumatika. Može doći do ugrožavanja obnove gume. Radni vek će se smanjiti.
Vožnja na različitim površinama U funkciji vrste posla i upotrebe Pneumatik koji nije prilagođen položaju ili upotrebi:
- zagreva se: pneumatik za mešanu upotrebu koji se koristi za dugotrajna putovanja autoputem.
- oštećuje se: gazeći sloj pneumatika za upotrebu na putu koristi se na neasfaltiranoj podlozi.
U poslednjem slučaju, pneumatik koji ima značajna oštećenja mora pregledati stručnjak kako bi se utvrdilo može li nastaviti vožnju, da li se treba popraviti ili se mora ukloniti iz upotrebe. Imajte na umu da nepokriveni metalni sloj može da oksidira: upotreba pneumatika sa takvim oštećenjem smatra se kršenjem Zakona o saobraćaju. Takve štete mogu dovesti do brzog oštećenja pneumatika tokom vožnje i dovesti do naglog pucanja pneumatika. Može doći do ugrožavanja obnove gume. Radni vek će se smanjiti.
Upravljanje vozilom U funkciji vrste posla i upotrebe Na upravljačkoj osovini, pneumatik koji nije prilagođen položaju ili upotrebi može izgubiti preciznost upravljanja, zavisno od funkcije, podloge i brzine. To može ugroziti savršeno upravljanje vozilom.
Upravljanje vozilom Informisanje vozača o
stanju površine podloge
Pneumatici za upravljačku osovinu prvi dolaze u kontakt sa nadolazećom podlogom. Pneumatici namenjeni toj osovini treba vozačima neprestano da pružaju informacije o promenama stanja podloge: na primer privremeno smanjenje prianjanja. Pneumatik koji nije predviđen za tu osovinu može prenositi ili prikrivati određene informacije o promenama stanja površine tla.
Omogućavanje ugodne
vožnje
Specifična karakteristika
pneumatika za upravljačke osovine: prilagođene i jedinstvene dezena
Upravljačka osovina je posebno osetljiva na jednoličnost pneumatika: veza sa upravljačem, blizina vozača itd. Pneumatici koji su namenjeni ovoj osovini posebno su razvijeni kako bi ispunili ovaj kriterijum i imaju dezen prilagodjen optimizaciji te funkcije. Pneumatik koji nije predviđen za upravljačku osovinu neće u potpunosti zadovoljiti tu funkciju i može izazvati poremećaj u ravnoteži celog sistema za okretanje.
Prenos obrtnog
momenta
Kočenje: zavisi od sistema
za zaustavljanje.
Za nagla kočenja upravljačka
osovina je ključna.
Kočenjem i sistemom za usporavanje
upravlja pogonska osovina
Pri naglom kočenju, na upravljačku osovinu se prenosi velika količina opterećenja: pneumatici te osovine stoga imaju ključnu ulogu u zaustavnom putu vozila.
Pneumatik koji nije predviđen za upotrebu na upravljačkoj osovini može imati smanjene performanse kočenja kada se nalazi na tom mestu.
Pri kočenju pomoću sistema za zaustavljanje, pneumatici za pogonsku osovinu imaju ključnu ulogu na nivou dezena i karkasa: neodgovarajući pneumatik će imati manju efikasnost momenta kočenja zbog čega će doći do smanjenja veka trajanja.
Prenos obrtnog
momenta
Motor: zavisi od snage
i obrtnog momenta vozila
Ubrzanje vozila prenosi se na podlogu isključivo pneumaticima pogonske osovine: neodgovarajući pneumatik će imati manju efikasnost pri prenosu momenta kočenja zbog čega će doći do smanjenja veka trajanja.
Trajanje radi smanjenja
troškova
u odnosu na povrat po kilometru Pneumatici moraju biti prilagođeni osovini i upotrebi vozila: dezeni koje nisu prilagođene osovini ili serija koja nije prilagođena upotrebi neće ostvariti performanse po kilometru koje odgovaraju mogućnostima pneumatika.
Trajanje radi smanjenja
troškova
u odnosu na potrošnju goriva Kamionski pneumatici imaju značajan uticaj na potrošnju goriva. Odabir serije i dezena će uticati i na potrošnju goriva. Za neke upotrebe, moguće je optimizovati potrošnju upotrebom pneumatika sa niskim otporom kotrljanja.
Otpor kotrljanja pneumatika smanjuje se upotrebom: zamena pneumatika pre nego se istroši do kraja* znači i gubitak potencijala za uštedu goriva.

*Potpuni nivo upotrebe pneumatika zavisi od lokalnih propisa. Van zakonskih propisa i van zimskog perioda nikada ne voziti sa gumama čija je dubina brazde manja od 1 mm nakon ponovnog nanošenja dezena.

Rizici povezani sa upravljačkom osovinom, koji mogu dovesti do smanjenja prianjanja i mogućnosti upravljanja, kao i do brzog oštećenja pneumatika tokom vožnje ili čak do naglog pucanja pneumatika, mogu se odnositi i na gubitak kontrole nad vozilom.