Saveti

Vodič kroz pneumatike

-1-

PROMENE OZNAKA NA PNEUMATICIMA ZA KAMIONE OD JUNA 2012. GOIDINE

Uporedo sa unapređenjima, pneumatici kompanije MICHELIN dobijaju nove oznake koje pojednostavljuju čitanje informacija o proizvodu.

Nove oznake se sastoje iz tri oblasti:

 • Oznaka MICHELIN: garancija originalnosti proizvoda.
 • Gama pneumatika: identifikacija namene.
 • Dimenzije i položaj pneumatika: položaj pneumatika na vozilu.

Ove oznake pojednostavljuju prepoznavanje proizvoda i načina upotrebe. Oznaka položaja na osovinama olakšava upotrebu u servisima.

Gume sa ponovo nanešenim brazdama dobijaju nove oznake prilikom obrade.

Nazivi pneumatika kompanije Michelin

Pneumatici kompanije MICHELIN se trenutno označavaju prema sledećem principu:

appellation1

Ovaj sistem usvaja novu verziju u cilju lakšeg identifikovanja okruženja za upotrebu pneumatika: nazivi se pojavljuju istovremeno sa inovacijama na proizvodima, kao u slučaju zamene pneumatika MICHELIN XTE 2 pneumatikom MICHELIN X® MULTI™ T:

appellation2

U nekim slučajevima, nazivi proizvoda sadrže i opciju koja označava dodatnu pogodnost proizvoda koja odgovara specifičnim potrebama prevoznika. Na primer:

appellation3

* Ovaj proizvod ne postoji. Informacija služi samo kao primer.

OPCIJE 
ENERGY™: ušteda goriva
GRIP: prianjanje u svim godišnjim dobima
WINTER: zimski uslovi 
ICEGRIP: prianjanje na ledu 
HD: ojačani karkas 
HL: značajnije opterećenje 
Ova lista može se proširiti prilikom razvoja proizvoda

Pregledajte detalje

 • Lokacija indikatora pohabanosti
 • PICTO pokazivač ponude
 • LOGO ponude
 • DOT odgovara fabričkom kodu i datumu proizvodnje gume ( nedelja + godina)
 • Obnovljiva: Mogućnost ponovnog nanošenja brazdi na gumu
 • Naznaka dimenzije:
  Presek gume u mm
  Serija: Odnos visine na preseku x 100
  R : Radijalna struktura
  Unutrašnji prečnik
 • Oznake za kapacitet nosivosti i ograničenje brzine
  Lokacija singularne tačke na osnovu dimenzija
 • Slika ukazuje na položaj pneumatika
 • Tubeles: montaža bez unutrašnje gume
 • Slovo označava mesto gume
 • Logotip brenda kompanije Michelin
 • Evropska homologacija
 • Označavanje M+S, kategorija upotrebe

Oznake brzine

OZNAKE BRZINE Brzina u km/h
D 65
E 70
F 80
G 90
OZNAKE BRZINE Brzina u km/h
J 100
K 110
L 120
M 130
OZNAKE BRZINE Brzina u km/h
N 140
P 150
Q 160
R 170

Oznake kapaciteta opterećenja

OZNAKE Opterećenje u kg
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
OZNAKE Opterećenje u kg
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
OZNAKE Opterećenje u kg
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3350
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
OZNAKE Opterećenje u kg
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
 

Rizik od preopterećenja 

Upotreba pneumatika preko nominalnog opterećenja navedenog na pneumatiku može da dovede do nepopravljivog oštećenja strukture pneumatika što dovodi do naglog prsnuća.

Odabir odgovarajućih pneumatika za kamion: važna faza

Kompanija Michelin nudi veliki raspon mogućnosti za kamione, pri čemu pneumatike prilagođava različitim vrstama vozila, puteva i tereta. Uz istovremeno poštovanje zakonskih i tehničkih propisa, kompanija Michelin vam pomaže pri odabiru i postavljanju pneumatika.

Upozorenja i mere opreza kod upotrebe

Poštujte zakonske propise koji važe u vašoj državi i odabir opreme koju je predvideo konstruktor i proizvođač vozila: dimenzije, oznake tereta, ograničenja brzine, strukturu... U slučaju izmena na originalnoj opremi, proverite propise koji važe u vašoj državi. U nekim državama, vozilo koje je na takav način izmenjeno mora posedovati odobrenje nadležnog organa.

Uzmite u obzir različite uslove upotrebe. Pri potrazi za pneumatikom koji najbolje odgovara vašim potrebama, uzmite u obzir svoja očekivanja (duga putovanja, zimska vožnja, ekstremni uslovi,...).

Korišćene ili polovne pneumatike treba da proveri stručnjak pre montaže kako biste bili sigurni u bezbednost i poštovanje važećih propisa.

Preporučuje se da na istu osovinu postavite pneumatik slične namene. Neki zakonski propisi određuju maksimalan razmak. U zavisnosti od države, obavezno je ili se izričito preporučuje da postavite pneumatike sa istim tipom brazde na istu osovinu.

Nikada nemojte koristiti pneumatik izvan tehničkih karakteristika za koje je odobren. Neka značajna ili neuobičajena geometrijska podešavanja vozila mogu uticati na performanse pneumatika za kamione.

Pogrešna upotreba ili izbor pneumatika za kamione može da doprinese trošenju određenih mehaničkih delova.

Biranje odgovarajućeg pneumatika za „kamione“ u 3 koraka

Postoje tri glavna tipa osovina na kamionskim vozilima: upravljačka osovina, pogonska osovina i osovina priključnih vozila.

Essieux

Za potpuno bezbednu vožnju i optimizaciju isplativosti, poštujte određene kriterijume pri biranju.

3 koraka:

Određivanje upotrebe pneumatika

Odaberite između 6 serija  pneumatika MICHELIN za kamione. Svaka serija odgovara različitim potrebama i načinima korišćenja prevoznika.

Određivanje odgovarajućih dimenzija pneumatika

 Maksimalno opterećenje osovine određuje konstruktor vozila u skladu sa važećim zakonskim propisima. Opremanje navedene osovine pneumaticima koji mogu podneti veće opterećenje nije dopušteno.

 Svaka dimenzija guma za kamione odgovara određenom točku ili točkovima (veličina naplatka): proverite „Standart Manuel“ na strani ETRTO i/ili preporuke konstruktora.

 Pneumatik nikada nemojte postavljati na neodgovarajući naplatak: postoji rizik od oštećenja točka i/ili pneumatika, neodgovarajuće dodirne površine sa podlogom, nepravilan rad karkasa koji utiče na sigurnost, ponašanje, prianjanje i trajanje pnumatika za kamione.

Biranje odgovrajućih dezena

Poštujte propise za biranje dezena na pneumaticima za kamione na osnovu položaja osovine vozila.

 Za opremanje upravljačke osovine, potrebno je:

 • isključivo koristiti dezen sa oznakom „F“ ili „Z“
 • nikada ne koristiti dezen sa oznakom „T“ na upravljačkim osovinama *

 Za opremanje pogonske osovine, potrebno je koristiti dezen sa oznakom „D“
 Za opremanje osovine priključnih vozila, potrebno je koristiti dezen sa oznakom „T“

* Kompanija Michelin nije odgovorna za posledice štete nastale pri vožnji prilikom koje se ne poštuju ove preporuke.

Essieux-camion

*Sloj ovih pneumatika namenjen je isključivo za upotrebu na osovinama priključnih vozila, stoga nisu dizajnirani niti predviđeni za postavljanje na pogonske osovine motornih vozila. Kompanija Michelin nije odgovorna za posledice štete nastale pri vožnji prilikom koje se ne poštuju ove preporuke.

Za opremanje upravljačke osovine potrebno je:
 koristiti isključivo dezen sa oznakom „F“ ili „Z“. Ti dezeni su projektovani i predvidjeni tako da odgovaraju opterećenjima pri vožnji specifičnoj za upravljačke osovine motornih vozila: dinamičko opterećenje, uglovi geometrije osovina, pojačani koeficijent kilometraže itd.

Za opremanje pogonske osovine potrebno je:
koristiti isključivo dezene sa oznakom „D“ ili „Z“. Dezeni „D“ su projektovane tako da odgovaraju opterećenjima pri vožnji specifičnoj za pogonske osovine: prenos obrtnog momenta motora i kočenja, postavljanje u paru, najjače opterećenje osovine pri vožnji itd. Pneumatici sa dezenima „Z“ mogu se postavljati na pogonske osovine, ali će uticaj na performanse koje treba da odgovaraju zahtevima te osovine biti optimalne sa brazdama „D“. Pri određenoj upotrebi, dezeni „Z“ se mogu optimizovati za upotrebu na pogonskoj osovini, na primer u gradskoj vožnji.

Za opremanje osovine priključnih vozila potrebno je:
koristiti isključivo dezene „T“ ili „Z“. Ti dezeni su projektovani tako da odgovaraju opterećenjima pri vožnji specifičnoj za osovine priključnih vozila: statičko i dinamičko opterećenje, klizanje, pojačani koeficijent kilometraže na centralnim osovinama itd. Pneumatici sa oznakama „T“ sadrže oznake opterećenja i brzine prilagođene osovini priključnih vozila (prikolica ili poluprikolica). Pri postavljanju pneumatika sa dezenima „T“, proverite da li su simboli opterećenja i brzine u skladu sa potrebama osovine. Pneumatici MICHELIN sa dezenima „T“ u Evropi nose oznaku „FRT“, prema odredbama ETRTO, i stoga se brazde „T“ nikada ne smeju koristiti na upravljačkim ili pogonskim osovinama.

Oznaka FRT:
Oznaka FRT je objašnjena u odredbi 54: „Oznaka 3.1.15“. Navođenje oznake „FRT“ odnosi se na pneumatike posebno projektovane za osovine priključnih vozila (pneumatici za vučne osovine). Odredba se primenjuje na sve nove pneumatike koji se koriste na području Evrope: to znači da pneumatici označeni oznakom FRT odgovaraju isključivo za postavljanje na osovine priključnih vozila i ne smeju se postavljati na druge vrste osovina. Kompanija Michelin koristi oznaku FRT i na pneumaticima MICHELIN Remix. Kompanija Michelin nije odgovorna za posledice štete nastale pri vožnji prilikom koje se ne poštuju ove preporuke.

NOSEĆA KARKASA

NOSEĆA KARKASA

AMORTIZUJUĆA BOČNICA

AMORTIZUJUĆA BOČNICA

ŠIRINA IVICE PNEUMATIKA

ŠIRINA IVICE PNEUMATIKA

VODEĆA PLATNA KRUNE

VODEĆA PLATNA KRUNE

GUMA OTPORNA NA HABANJE

GUMA OTPORNA NA HABANJE

Sile koje pružaju otpor kretanju

Da bismo se kretali, potrebna je energija. U cilju smanjenja potrošnje goriva, potrebno je smanjiti uticaj sila koje stvaraju otpor kretanju vozila (gravitacija povezana sa težinom vozila, otpor vazduha, mehaničko trenje). Otpor kotrljanja pneumatika često se potcenjuje, a na njega se troši trećina goriva.

Aerodinamična putanja, gravitacija i inercija

resistance_01

Mehaničko trenje i performanse motora

resistance_02

Otpor pneumatika

resistance_03

Točak, faktor sigurnosti

Točak predstavlja sigurnosni element vozila zato što:

 • sa pneumatikom obezbeđuje nepropusnost
 • nosi teret
 • omogućava uštedu goriva
 • prenosi silu
 • pomaže rasipanje toplote
 • smanjuje težinu vozila
 • dobrinosi estetskom izgledu vozila
roue2

Konsultujte se sa proizvođačem naplataka i točkova u vezi sa time da li naplatak i točak imaju dooljnu čvrstinu za planiranu upotrebu. *

* izvor ETRTO

Oznaka točka

Innovations_Roue_a_Valve_V0R3_decoupe_01

Točak sa zaštićenim ventilom

Kako bi se sprečilo oštećenje ventila (kada neki predmet probije točak), kompanija Michelin preporučuje upotrebu zaštićenog ventila za točak

Ventil se nalazi izvan diska.

ALV točak

 Ventil je zaštićen.

Standardni točak

 Postoji opasnost ako se kamen zaglavi između diska i kočionih čeljusti

roue_alv
roue_classique_ilv

Dvostrani točak

Dvostrani točkovi za poluprikolice i prikolice opremljeni su ventilima sa dva izlaza, čime se omogućava da se guma i točak postave obrnuto, ako je potrebno.

Dvostrani točak (REV)

roue_reversible

Točak X-One

Sklop gume i točka X-One može podneti dodatnih 130 kg opterećenja i doprineti smanjenju potrošnje goriva za 1,5%.

Upareni točkovi

Točak X ONE

Roues-jumelees
Roue-X-One

Upareni točkovi (dijagram)

2 točka 22.5 x 9.00 za pneumatik 315/70 R 22.5

2 točka 22.5 x 7.50 za pneumatik 275/70 R 22.5

Točak X-One (dijagram)

1 točak 22.5 x 17.00 za pneumatik 495/45 R 22.5

1 točak 22.5 x 15.00 za pneumatik 455/45 R 22.5

Postavljanje točka

Innovations_Roue_a_Valve
 • Koristite elemente za pričvršćivanje koje preporučuje konstruktor (zavrtnje, navrtke, ...)
 • Poštujte podešavanja obrtnih momenata koja preporučuje konstruktor vozila ili osovine (SR)
 • Zatežite prema redosledu prikazanom na dijagramo iznad
 • Uvek završite zatezanje korišćenjem momentnog ključa ili, alternativno, alatima koje je priložio konstruktor vozila
 • Možete koristiti i pneumatski pištolj pod uslovom da koristite torzioni nasadni ključ
 • Obavezno kontrolišite silu zategnutosti navrtki nakon 50 km, zatim nakon još 100 km, a nakon toga periodično