Proizvodi

Narezivanje i obnavljanje

-1-

MICHELIN Remix® narezivanje i obnavljanje oslanja se na performanse MICHELIN karkas i proverenog znanja i predstavlja dodatno tehnološko znanje koje donosi nove performanse nove MICHELIN gume.

U zavisnosti od potreba, iskoristite tehnološko znanje kako biste poboljšali učinak svojih MICHELIN kamionskih guma.

DIZAJNIRAN ZA VAS

ZAŠTO PONOVO NAREZIVATI BRAZDE?

Stručnjaci posvećeni Vašoj bezbednosti

Produžite vek trajanja svojim gumama

Prvoklasna inspekcija za prvoklasno protektiranje

Narezivanje na gumama kompanije MICHELIN sastoji se od uklanjanja 3 mm do 4 mm gazećeg sloja. To se može učiniti na novoj MICHELIN gumi za kamione ili gumi MICHELIN Remix®. To je 100% bezbedno. Putem ovog procesa, optimizuje se broj pređenih kilometara, smanjuje se potrošnja goriva i unapređuje se prianjanje gume.

Veća bezbednost!

Michelin preporučuje narezivanje kada se njihova dubina smanji na 2 mm do 4 mm.

Narezivanje obavlja mreža partnera i ono je bezbedno jer se ugrađuje u sam dizajn. Kada se obavlja prema našim specifikacijama, narezivanje, zaštitni sloj obezbeđuje trajnost gazećeg sloja kao i integritet unutrašnje strukture karkas.

Kod novih MICHELIN MICHELIN Remix® guma, debljina podslojeva je ujednačena i dovoljna (4 mm do 5mm) za potpuno bezbedno korišćenje, bez promene opštih performansi.

Narezivanje ne utiče na odobrenje za gume MICHELIN Remix®.

Optimizovano prianjanje

Narezivanje vraća oštre ivice i dubinu šare od 6 mm do 8 mm. Visina brazdi je stoga slična onoj na poluistrošenoj kamionskoj gumi. To podrazumeva optimalno prianjanje gume i maksimalnu bezbednost.

Na vlažnim putevima, vaše kamionske gume sa ponovo nanetim brazdama nude transverzalno prianjanje i trakciju bolju za približno 10% u odnosu na iste istrošene gume (1).

(1) Referenca kompanije Michelin - Testovi obavljeni na poliranom betonu

Duži radni vek

MICHELIN gume sa ponovo nanetim brazdama produžavaju radni vek i novih MICHELING guma ali i guma MICHELIN Remix® usled ponovnog produbljivanja brazdi. Stoga, 6 mm od 8 mm dodatih brazdi donosi 20% do 25% više kilometara !

Manje goriva!

Potrošnja goriva je direktno povezana sa otporom kotrljanja.

Narezivanje se obavlja kada je otpor kotrljanja gume najmanji. Guma se nalazi na najmanjoj debljini. Gazeći sloj se manje deformiše u dodiru sa putem, ne zagreva se toliko, čime se smanjuje otpor kotrljanja, a time i potrošnja goriva.

Uz narezivanje, ne morate da opremate svoje kamione novim gumama, čime smanjujete potrošnju goriva.

Ekološki svesni!

Kroz smanjenje potrošnje goriva, MICHELIN gume sa ponovo nanetim brazdama postižu godišnju uštedu u emisiji CO2 do 1,6 tona (2), štiteći životnu sredinu.

Svake četiri gume sa ponovo nanetim brazdama dovode do uštede jedne MICHELIN gume, što znači da se 70 kg sirovina ne koristi (3) i jedna guma manje završava na smetlištu.

(2) Primer zglobnog vozila koje prelazi 120.000 km godišnje, sa stopom guma sa naknadno nanetim brazdama od 25 %.
(3) Interne reference kompanije Michelin: prosečne težine izmerene na 4 glavne tržišne dimenzije (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).]

Zakonski uslovi

Narezivanje na MICHELIN gume zadovoljava evropske propise kao i zakone na snazi u evropskim državama. U većini država zakon nalaže da se brazde ponovo mogu naneti na gume pod uslovom da se na bočnim stranama guma nalazi oznaka „obnovljeno“ ili znak „U“ kao i da narezivanje obave stručnjaci u skladu sa industrijskim standardima.

 Narezivanje je praksa koju preporučuje ETRTO ( Evropska tehnička organizacija za pneumatike i naplatke).

Kao pionir u upotrebi materijala, kompanija MICHELIN se bavi obnavljanjem gotovo čitav vek, praksom koju razvija zajedno sa tehnologijom i koja je zasnovana na visokim mogućnostima karkas kompanije MICHELIN.

Šta je MICHELIN Remix® ?

MICHELIN Remix® je proces rekonstrukcije MICHELIN guma koje su identične novim. Ovaj industrijski proces, zasnovan na velikom potencijalu MICHELIN-ove karkase, zasniva se na istim tehnologijama i komponentama poput novih guma.

To znači da vaše obnovljene gume nude iste ključne performanse poput novih MICHELIN guma po ceni nižoj za 40%.

MICHELIN Remix® je dostupan uz većinu ponuda novih MICHELIN guma i zadovoljava iste standarde bezbednosti, ekonmičnosti i zaštite životne sredine.

Stručnost kompanije MICHELIN

Michelin obavlja tehniku obnove guma za kamione skoro ceo vek.

Vazduhoplovna industrija koristi obnovljene gume decenijama. Podložne najstrožim ograničenjima, gume za avione se obnavljaju između 6 i 8 puta.

Iste performanse kao i kod novih guma

MICHELIN Remix® poseduje isti profil kao i nove gume, kao i iste karakteristike dimenzija (ista širina brazdi). Michelin Remix® garantuje iste performanse kao i kod novih guma u smislu prianjanja, i isti životni vek kod većine dimenzija.

MICHELIN Remix® koristi iste tehnologije Michelin Durable Technologies®: Tower Pump, Carbion, Lamelle 3D...

Veća ušteda!

MICHELIN Remix® vam donosi uštedu od 40% na cenu nove MICHELIN gume, nudeći dvostruko veću kilometražu, a time i nižu cenu po kilometru.

Manje otpada!

Udvostručujući radni vek, MICHELIN Remix® smanjuje broj upotrebljenih guma. To takođe utiče na očuvanje prirodnih resursa: MICHELIN Remix® štedi 50 kg sirovina, što predstavlja prosečnu težinu odložene karkase, dok je u proseku potrebno samo 20 kg sirovina: to predstavlja uštedu od 70% u poređenju sa kupovinom nove gume!

Uslovi prihvatanja

MICHELIN prihvata 85% do 90%* pohabanih ili oštećenih guma donetih u cilju proizvodnje MICHELIN Remix®.

Testiranje u vezi sa prijemom guma su veoma strogi: oko 8% guma se odbije zbog kvaliteta. Koriste se tehnologije radiografije i interferometrije i angažuju se obučeni stručnjaci koji pronalaze karakase koji se ne mogu popraviti ili su prekomerno pohabani (pretovarivanje, nedovoljno pumpanje, udarci) i koji garantuju bezbednost.

Tehnike popravke spašavaju mnoge gume koje bi inače odbili tehničari koji se bave obnavljanjem guma koristeći takozvanu „hladnu“ tehniku.

Uz dizajn nove MICHELIN gume (debljina gume ispod brazdi) i tehnologiju češljanja, prihvatanje obnavljanja gume ne zavisi od nanošenja novih brazdi.

Pored toga, MICHELIN Remix® gume se mogu prilagoditi, tako da možete da brendirate svoje gume ili da ih zamenite.

(*) Interni izvor kompanije Michelin: početna statistika kod provere karakasa.

Industrijski proces

Proces MICHELIN Remix® je automatizovan za češljanje, prekrivanje, popravljanje i povezane transfere.

Metod češljanja postiže ujednačenu debljinu gume, što garantuje kasniju mogućnost ponovnog nanošenja brazdi. Ovaj proces određuje količinu gume za uklanjanje na osnovu stanja karakasa (na primer, u cilju uklanjanja znakova nanošenja predubokih brazdi).

Metod prekrivanja koristeći trake od gume (gazeći sloj i bočne strane) smanjuje rizik od pucanja sloja na vrhu i pomaže u određivanju količine gume koju treba obnoviti. Guma koja se koristi u procesu potiče od nove gume i zadržava iste karakteristike. Postavljanje nove gume na bočne stranice štiti od udaraca i podržava rekonstruisanu osnovu gume.

Ispitivanje nakon prekrivanja obavlja se rutinski i obuhvata testove brzog naduvavanja do 10 bara, vizuelni pregled, testove propuštanja vode itd.

Montaža

MICHELIN Remix® gume se projektuju i proizvode za korišćenje na pogonskim i osovinama prikolica. Ne preporučujemo da postavljate MICHELIN Remix® gume na mesto prve pogonske gume na motornim vozilima.