Proizvodi

Karkas kompanije Michelin

-1-

Zahtevi profesije vas obavezuju da ništa ne smete zanemariti; kompanija MICHELIN je na vašoj strani. Dizajn, kvalitet izrade, pouzdanost - karkase kompanije MICHELIN je ključan kako bi pneumatici izdržali maksimalno vreme upotrebe uz postupke narezivanja i obnavljanja.

Ispunjava sve zahteve u vezi sa upotrebom

Karkas ispunjava niz tehničkih zahteva u zavisnosti od napora koje mora podneti tokom radnog veka. Tehnički zahtevi postupka obnavljanja gazećeg sloja i narezivanja predviđeni su prilikom dizajniranja Karkas.

Garantuje

  • Zahvaljujući pravilnoj unutrašnjoj šupljini, obnavljanje gazećeg sloja je moguće izvršiti na novim pneumaticima kompanije MICHELIN za kamione, kao i na pneumaticima MICHELIN Remix®.
  • Većina novih proizvoda kompanije MICHELIN, koji su u prodaji, mogu se obnoviti.